Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Place: Utrecht]' returned 38 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Tafereel van de Belgische onlusten, in dichtmaat

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche Natie in 1830

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen op aanleiding van de vermelding in de couranten, wegens eenen brief van Z.H. den Paus te Rome aan Z.M. onzen Koning

Match: Partial (No exact match found)

Willem de Zwijger

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche aanmoediging

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidslied aan Nederlands Vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Aan allen, die hunnen arm wijden aan vaderland en vorst

Match: Partial (No exact match found)

Wapenklank

Match: Partial (No exact match found)

La Trajectine

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak, door den rector der Akademie gedaan aan de Utrechtsche studenten-kompagnie, vertrekkende naar Bergen-op-Zoom

Match: Partial (No exact match found)

Vaarwel aan de Utrechtsche studenten, uitgesproken bij derzelver uittogt, als vrijwillige jagers, naar Bergen op Zoom, 11 november 1830

Match: Partial (No exact match found)

Aan den hoogedelen gestrengen heer, den heere luitenant kolonel Roijen, kommandeerende het depot van het regement lanciers

Match: Partial (No exact match found)

Mein Glaube

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede bij de viering van het derde eeuwgetijde der Augsburgsche geloofsbelijdenis, over Hand. II: 37

Match: Partial (No exact match found)