Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1838]' returned 75 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De doodstraf, uit een godsdienstig oogpunt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Mijne gedachten bij het lezen der 'Eenige woorden over de doodstraf'

Match: Partial (No exact match found)

De tweede december 1813 herdacht

Match: Partial (No exact match found)

Berigt aangaande Engeltje van der Vlies, woonachtig te Pijnacker

Match: Partial (No exact match found)

Leidraad voor armbesturen, inzonderheid voor diakenen, tot aanwijzing van het gebruik der wetten en besluiten betrekkelijk het armwezen

Match: Partial (No exact match found)

Ontwikkeling van eenige hoofdbeginselen der Nederlandsche armenwetten

Match: Partial (No exact match found)

Proeve eener verbetering van het apothekers-wezen

Match: Partial (No exact match found)

Ieder Pater prijst zijn Convent aan

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Nicolaas Anslijn, Nic. zoon

Match: Partial (No exact match found)

Weemoedstonen, ter verjaring van H.K.H. Mevrouwe Princesse Albert van Pruissen, den 9 Mei 1838

Match: Partial (No exact match found)

Aan den Koning

Match: Partial (No exact match found)

Aan Willem den Eersten, Koning der Nederlanden, op den 24sten Augustus, 1838

Match: Partial (No exact match found)