Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1840]' returned 134 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Meritorum Joannis Henrici van der Palm commemoratio brevis

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen bij de dood van den hoogleeraar J. H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Bloemen op het graf van J. H. van der Palm, gestrooid door C. van Epen

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van den hoogleeraar J.H. van der Palm, den 12. September 1840

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van den hoogleeraar J.H. van der Palm

Match: Partial (No exact match found)

Mr. Pieter Gerardus van Overstraten, beschouwd als Kommissaris- en Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie

Match: Partial (No exact match found)

Willem Kuyper, of De reddingboot te Scheveningen, op den 22 Januarij 1840

Match: Partial (No exact match found)

De ware en valsche verdraagzaamheid of Eli, Gallio En Paulus

Match: Partial (No exact match found)