Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (France) - Period documents]' returned 116 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive van den heer Adriaen Paets, aen sijn exell. den heer graef van Avaux, en 't antwoord

Match: Partial (No exact match found)

Memorie van zijn excellentie mijn heer den graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn allerchristelijkste majesteit

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief van de heer d'Avaux, aen den alder-christelijksten koning, in den Hage deu[!] 9 january 1684

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief, van den heer d'Avaux, aen den alder-christelycksten koning, in den Hage den 9 ian. 1684

Match: Partial (No exact match found)

Pertinent verhaal van de propheet, die in Vrankryk is opgestaan

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Appendix, ofte staert van den grooten en witten duyvel

Match: Partial (No exact match found)

Memorien ende deductie, justificerende het recht, het welcke d'Ordre van Maltha heeft op de commanderien, gelegen in de Geunieerde Provintien.

Match: Partial (No exact match found)