Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Zutphen]' returned 46 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De terugkeering van een aantal roomsch katholieke huisgezinnen, in het groothertogdom Baden, tot het evangelische christendom

Match: Partial (No exact match found)

Nederlands zegevierend leger, in augustus 1831.

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de Nederlandsche zeemagt op de Schelde,

Match: Partial (No exact match found)

Gedachtenis van vijf-en-twintig-jarigen evangeliedienst, gevierd den 14 van louwmaand 1810

Match: Partial (No exact match found)

Veelavs vastel-avond-spel, ofte Cort verhael van den alarm die op vastel-avond in de Veelau gheweest is.

Match: Partial (No exact match found)

Wapenkreet in october 1830

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over Psalm XX: 10, uitgesproken op den algemeenen bededag 14 augustus 1831

Match: Partial (No exact match found)

Rijp en groen

Match: Partial (No exact match found)

1833 (title)

Match: Partial (No exact match found)

De Gorsselsche heibewoner en zijn zoon, op den 26 augustus 1833./ Door D. Bax ...

Match: Partial (No exact match found)

Welkom aan de uit het leger te velde terugkeerende Zutphense schutterij op den 2 September 1834

Match: Partial (No exact match found)

Geschrift aende heeren Staten Generael [...] in-ghegeven door den heer ambassadeur van Vranckrijck, den 4 marty 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Reden is niet bestand tegen hartstogten. Waarheid bukt dikwyls voor vooroordeel.

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede ter viering van 't 50jarig bestaan der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen

Match: Partial (No exact match found)

Verdediging van den baron van Heeckeren van Suideras. Tegen de zoogenaamde Apologie van den baron van Loë

Match: Partial (No exact match found)