Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1630]' returned 148 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een scherpe spore tot ghebedt, danckbaerheyt ende boetveerdicheyt: voorghestelt in vijf stichtelijcke predicatien.

Match: Partial (No exact match found)

De ghecommitteerde vande ... Staten Generael enz

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche groet aen den prinsse van Oranien over de zeghe vanden iaere MDCXXIX.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs op ende teghen de conscientievse bedenckinghen, ofmen in goede conscientie trefves met Spaengien maken mach.

Match: Partial (No exact match found)

Discovrs, op ende teghen de conscientieuse bedenckingen, ofmen in goede conscientie, trefves met Spaengien maken mach.

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinghe over den treves met den coninck van Spaengien.

Match: Partial (No exact match found)

Vvaerschouwinge over den treves met den koningh van Spaignien.

Match: Partial (No exact match found)

Klaer-bericht ofte aenvvysinge. Hoe ende op wat wijse, de tegenwoordige dierte der granen sal konnen geremedieert werden.

Match: Partial (No exact match found)

Klaer-bericht ofte aenwysinge. Hoe ende op wat wijse, de tegenwoordige dierte der granen sal konnen geremedieert werden.

Match: Partial (No exact match found)