Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1688]' returned 410 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Reflectien op den heer Fagels brief

Match: Partial (No exact match found)

Pasquinde[!] |op het swanger gaen van de koningin van Engelant

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den sesden ende sevenden december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Derde declaratie van den heere prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een naarder brief uyt Rotterdam den 5. December 1688

Match: Partial (No exact match found)

Derde declaratie van den heere prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Derde declaratie van den heere prince van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Copie van een brief geschreven uit Londen, dato den 3 December.

Match: Partial (No exact match found)

Extraordinaire tydinge uyt London, van den 3 December 1688

Match: Partial (No exact match found)

Brief van den Prince George aen de Koning van Engeland

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt in dato den 30 November 1688

Match: Partial (No exact match found)

Extraordinaire nouvelles uyt Engelant. (30 nov.)

Match: Partial (No exact match found)

Omstandigh verhael van een passagier

Match: Partial (No exact match found)

Extraordinaris Londense post-tyding

Match: Partial (No exact match found)

Copie uyt een brief van Londen

Match: Partial (No exact match found)

Londense post-tydingh

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt de missive van den Heer Citters aen Haer Hoog Mog. geschreven uyt Londen

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt.

Match: Partial (No exact match found)

Tydinge uyt Engelandt

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den 24 december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Nouvelles uyt Londen, van den 23 ende 24 December

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den koningh van Engelandt, aen den grave van Feversham

Match: Partial (No exact match found)

Brief geschreven uyt Londen den 22 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Laatste en favorable expresse tydingen uyt Londen

Match: Partial (No exact match found)

Nouvelles uyt Engelandt, nevens een missive van den koningh, Londen den twee-en-twintighsten December 1688

Match: Partial (No exact match found)

Extraordinaire nouvelles uyt Engelant

Match: Partial (No exact match found)

Advysen uyt Engelandt van den 19 ende 21 december 1688.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt een brief, geschreven uyt Londen. Den 18. December 1688

Match: Partial (No exact match found)

Copie |van een brief uyt Londen, den 7/17 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Copie |van een brief uit Londen den 14 december 1688

Match: Partial (No exact match found)

Naerdere advysen uyt Engelandt, van den 10 December 1688

Match: Partial (No exact match found)

Nader advysen uyt Engelandt, van den 10 december, 1688

Match: Partial (No exact match found)

D. 6. R. 20 December Den heer ambassadeur Citters

Match: Partial (No exact match found)

Copy van een brief geschreven uyt Antwerpen den 9 December

Match: Partial (No exact match found)

Relaes |uyt het leger van syn hoogheyt in Engeland

Match: Partial (No exact match found)

De heer ambassadeur van Citters.

Match: Partial (No exact match found)

Gewenste tyding uyt Engelant van den 7 December 1688

Match: Partial (No exact match found)

De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koning over zyne kerke uytgeroepen.

Match: Partial (No exact match found)

Stichting tot een nodige societeyt, of broederlijke t'samen-woning.

Match: Partial (No exact match found)

De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine koninck over sijne kerke uytgeroepen.

Match: Partial (No exact match found)

De actionisten voor en tegengesproken

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten op geldt

Match: Partial (No exact match found)