Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1830, Language: Dutch]' returned 377 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Visschers krijgslied

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche aanmoediging

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche opwekkingen

Match: Partial (No exact match found)

Voor het vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Krijgsgeschal en volksgezang

Match: Partial (No exact match found)

Wapenzang

Match: Partial (No exact match found)

Wapenzangen

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, op den 29sten october 1830, na het vernemen van een zeer ontmoedigend berigt

Match: Partial (No exact match found)

Ons leger

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijn vaderland en deszelfs dappere zonen

Match: Partial (No exact match found)

Nieuw volkslied

Match: Partial (No exact match found)

Liederen voor Neêrlands krijgslieden

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan de bewoners van het platte land, tot deelneming in de vrijwillige militaire dienst

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Noord-Nederlandsche ingezetenen

Match: Partial (No exact match found)

Aan Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Schutterslied

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende schutters, voor vier mannenstemmen

Match: Partial (No exact match found)

Neerlands schutterslied

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan de verdedigers des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidslied aan Nederlands Vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Afscheid aan en eed van de vrijwillige verdedigers des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

Zullen onze krijgslieden uittrekken met of zonder God?

Match: Partial (No exact match found)

Aan allen, die hunnen arm wijden aan vaderland en vorst

Match: Partial (No exact match found)

Aan Neerlands krijgslieden, in november 1830

Match: Partial (No exact match found)

De Nederlandsche Tyrtaeus

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de Koninklijke jagers

Match: Partial (No exact match found)

De vrijwillige jagers

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de uittrekkende schutters

Match: Partial (No exact match found)

Schutters-lied, in 1830

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de vrijwilligers

Match: Partial (No exact match found)

Op de uitgetrokken schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche uitboezeming

Match: Partial (No exact match found)

Zestal liederen, opgedragen aan de Schutterijen van Noord-Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Zestal liederen, opgedragen aan de schutterijen van Noord-Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Schutterslied, toegewijd aan het 4de bataljon mobiele rustende schutterij van Zuid-Holland

Match: Partial (No exact match found)

Schutterslied voor de 1e kompie, 2e baton, 3e afdg. Noordhollandsche mobile schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Schutters lied, bij het vertrek der Noord-Hollandsche rustende schutterij

Match: Partial (No exact match found)

Afscheidsgroet aan Hollands jongelingschap, bij deszelfs vrijwillige wapening, ter bescherming van vorst en vaderland

Match: Partial (No exact match found)

Jagers-lied voor het korps van Van Dam

Match: Partial (No exact match found)

De Hollandsche vrijwilligers, bij het uittrekken der onderscheidene korpsen

Match: Partial (No exact match found)

Krijgslied, voor de jagers van Van Dam

Match: Partial (No exact match found)

Lied voor de vrijwillige jagers van Van Dam

Match: Partial (No exact match found)

Krijgs-lied voor alle vrijwillige jagers

Match: Partial (No exact match found)

Wapendronk ter eere van oud-Nederland

Match: Partial (No exact match found)