Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 279 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Lykrede op Koning Willem II, of hulde aen hoogst deszelfs nagedachtenis

Match: Partial (No exact match found)

Rouwzang op den dood van Zijne Majesteit Willem II, Koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings uitvaart

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij den dood des konings, in Maart 1849

Match: Partial (No exact match found)

Klaagzang

Match: Partial (No exact match found)

Ter herinnering bij den dood van den overgetelijken koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Herdenking en hulde

Match: Partial (No exact match found)

Levensschets van Koning Willem III tot aan de inhuldiging

Match: Partial (No exact match found)

Het Zondagsblad en de schilderijen van Koning Willem Twee

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Zijne Majesteit Willem II, koning der Nederlanden ...

Match: Partial (No exact match found)

Bij de uitvaart van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Uitboezeming bij de verpletterende mare van den dood van Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings begrafenis, den 4den April 1849

Match: Partial (No exact match found)

Ontboezeming bij gelegenheid van de plegtige ter aarde bestelling van... Willem II...

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten bij het graf van koning Willem II, 4 April 1849

Match: Partial (No exact match found)

4 April MDCCCXLIX

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang bij de plegtige inhuldiging en krooning van Z.M. Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Een lied bij 's konings huldiging te Amsterdam ...

Match: Partial (No exact match found)

Welkomstgroet aan Z.M. Koning Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Lied ter inhuldiging van Neêrlands derden Koning

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands koning in Neêrlands hoofdstad

Match: Partial (No exact match found)

'sKonings-bede

Match: Partial (No exact match found)

De koning vertrouwt op den Heer, Ps. XXI vs. 8a

Match: Partial (No exact match found)

Inhuldigings-zang voor koning Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Allégorie sur l'inauguration de ... Guillaume III...

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Majesteit Koning Willem de Derde, na zijne plegtige inhuldiging te Amsterdam, 12 Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Condoléance et félicitation

Match: Partial (No exact match found)

Bede bij de inhuldiging ... Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Een' stem uit Duitsland aan ... Willem III ... na zijne beëediging;

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang, der natie toegezongen, tegen de plegtige inhuldiging van ... Willem III ...

Match: Partial (No exact match found)

De inhuldiging van ... Willem den Derde ...

Match: Partial (No exact match found)

De roeping des kunstenaars in onzen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Het Amsterdamsche tooneel

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter gedachtenis van den ... school-onderwijzer J. van Ommeren BTz...

Match: Partial (No exact match found)

De koning stierf! De koning leef!

Match: Partial (No exact match found)

De koning stierf! De koning leef!

Match: Partial (No exact match found)

Het koningschap

Match: Partial (No exact match found)

Het feest der inhuldiging

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle protestantsche Christenen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Afscheids-rede tot de Hervormde gemeente te Hoorn en intree-rede bij de Hervormde gemeente te Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het gebed om verlenging des levens : leerrede over 2 Kon. XX: 1-11

Match: Partial (No exact match found)

Rotterdam, op zondag den 13 mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt

Match: Partial (No exact match found)

De kolonien en het moederland : een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Nederlandsch Indie, met daarbij behoorende memorie van toelichting

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de toespraak beleefdelijk op 27 december 1848

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen

Match: Partial (No exact match found)

Schets eener wet op het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)