Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 279 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het gebed om verlenging des levens : leerrede over 2 Kon. XX: 1-11

Match: Partial (No exact match found)

Rotterdam, op zondag den 13 mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Willem Hendrik Schmidt

Match: Partial (No exact match found)

De kolonien en het moederland : een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Nederlandsch Indie, met daarbij behoorende memorie van toelichting

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de toespraak beleefdelijk op 27 december 1848

Match: Partial (No exact match found)

Schets eener wet op het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen

Match: Partial (No exact match found)

Dit deden onze vaderen in de vorige eeuw aan het volksonderrigt op Ceylon

Match: Partial (No exact match found)

De invloed van de godsdienst op het openbaar en staatkundig leven

Match: Partial (No exact match found)

De invloed van de godsdienst op het openbaar en staatkundig leven

Match: Partial (No exact match found)

Record details will be added later

Match: Partial (No exact match found)

Het borstbeeld van Berzelius, geplaatst in het Scheikundig Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, vrijdag 19 october 1849

Match: Partial (No exact match found)

De regten der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leyden op het Huiszittenhuis aldaar

Match: Partial (No exact match found)

Lettres d'un Protestant hollandais à l'auteur du Mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays-Bas

Match: Partial (No exact match found)

Le mémoire sur la situation des Catholiques dans les Pays-Bas, depuis leur émancipation en 1798 jusqu'à nos jours, par un électeur néerlandais

Match: Partial (No exact match found)

Memoire sur la situation des catholiques dans les Pays-Bas, depuis leur émancipation en 1798 jusqu'a nos jours

Match: Partial (No exact match found)

De organieke instelling van de orde der Jezuiten

Match: Partial (No exact match found)

Geene driedubbele kroon meer!

Match: Partial (No exact match found)

De hoogste wensch

Match: Partial (No exact match found)

Eenige opmerkingen betreffende eene toekomstige hervorming van de Israëlitische eeredienst in Nederland, enz.enz.

Match: Partial (No exact match found)

'Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen'

Match: Partial (No exact match found)

Achttien Juny MDCCCXLIX

Match: Partial (No exact match found)

De vereeniging der Protestanten in Nederland

Match: Partial (No exact match found)