Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Olipodrigo ofte Mengelmoes

Match: Partial (No exact match found)

't Vragende Amsteldam, aan de vereenigde Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Ter twaalfde verjaaring van den erf-prins Willem Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

Den vier-en-twintigste van oogstmaand, 1784.

Match: Partial (No exact match found)

'tHollandts |rommelzootje, vertoonende de gantsche ghelegentheyd van het benaudt, ontzet, en gewapent Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

't Hollandts rommelzootje, vertoonende de gantsche gelegentheyd van het benaaudt, ontzet, en gewapent Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Het in-sierlijck af-scheydt van den ed: heer Adriaen Paevvv.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Caille la boco, ofte Mvyl-bandt, over de zege van Schenckeschans.

Match: Partial (No exact match found)

Schets van Nederlands rampen door de overstroming der dijken veroorzaakt, in lente-maand dezes jaars.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Catharina Mulders, anders Kaat Mossel

Match: Partial (No exact match found)

Lof-digt ter eeren van de liefhebbers der waapen-handel tot Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heere mr. Johan Geelvinck

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang voor Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Aan Godt.

Match: Partial (No exact match found)

Bede. En God weet het! Twee dichtstukjes

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vrye Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Aan den wel-edelen gestrengen heer mr. P. J. Marcus [...] oud-schepen der stad Leyden bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den welëdelen grootächtbaaren heere [...] Henrik Hooft, Daniëlsz.

Match: Partial (No exact match found)

De klagende tuinman van de vacante hofstede

Match: Partial (No exact match found)

De vacante hofstede, of De verwaande tuinman

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Nederlandsche vryheid, ter gelegenheid van het afsterven van [...] Johan Derk, baron van der Capellen tot den Poll.

Match: Partial (No exact match found)

De vryheid |aan het graf van [...] Johan Derk van de Capellen tot den Pol

Match: Partial (No exact match found)

Zelandus, bij den dood van Johan Derk, baron van der Capellen tot den Pol

Match: Partial (No exact match found)

Oratie tot lof van sijn hoogheyt, Fredric Henric [...] aengaende de veroveringhe vande gheweldige stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Vrevgde-sangh over de treffelijcke over-vvinninge van de stercke stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

'tLof van Orangien, behelsende in kort alle de voornaemste daden van de doorluchtige princen van Orangien.

Match: Partial (No exact match found)

Groningens water-nood, voorgevallen. Den 22 november [...] 1686.

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart, of de gestoorde vryheydt, dubbelt beantwoort

Match: Partial (No exact match found)

Oranje in't hart. Of de gestoorde vryheydt, dubbelt beantwoort

Match: Partial (No exact match found)

Het raadhuis.

Match: Partial (No exact match found)

Fabel van de abdisse Campersteur.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang in den smaak den[!] protesteerende leden, teegens de algemeene rust, vryheid en eendracht, binnen de stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van [...] kapitein J.H. Prins van Lockhorst.

Match: Partial (No exact match found)