Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Rabies rabidi rabi. Anders Rabbelary van de rabbelende P. Rabus.

Match: Partial (No exact match found)

Bellona vluchtende voor de algemeene vreede.

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3. april 1784.

Match: Partial (No exact match found)

Publicatie

Match: Partial (No exact match found)

De vrijheid aan Nederlands gewaapende burgeren, en in't bijzonder aan het exercitiegenootschap.

Match: Partial (No exact match found)

Gidions verkiezing, ter verlossinge van Israël uit de handen der Midianiten

Match: Partial (No exact match found)

Beschrijvinghe, des machtigen heyrtochts uyt Hollandt nae Vlanderen, gedaen by de hoogm. heeren Staten Generael.

Match: Partial (No exact match found)

De bloedige ende strenge belegeringhe der stadt Oostende, in Vlaenderen.

Match: Partial (No exact match found)

Christelijke opwekking tot heldenmoed

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter aanbeveling van en deelneming aan een, hier te lande, op te rigten Nederlandsch Bijbelgenootschap

Match: Partial (No exact match found)

Cantate toegewijd aan de terugkomst van onzen geliefden vorst, en de herstelling van vaderland en vrijheid

Match: Partial (No exact match found)

By |de koninck.

Match: Partial (No exact match found)

Belegheringhe der stadt Antwerpen, by den prince van Parma [...] in den jaere 1584.

Match: Partial (No exact match found)

Een ghedenck-boeck, het welck ons leert aen al het quaet en den grooten moetwil van de Spaingnaerden [...] te ghedencken.

Match: Partial (No exact match found)

Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden peys.

Match: Partial (No exact match found)

Eenige aanmerkingen van de wevers op het gedicht: De vaderlander

Match: Partial (No exact match found)

De vaderlander

Match: Partial (No exact match found)

Consejo Espan︣olesco dat is, Den Secreten Raet van Spaengnien

Match: Partial (No exact match found)