Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1797]' returned 222 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister Noel [...] aan de Nationale Vergadering ingeleverd.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak van den president P.L. van de Kasteele, by't scheiden der laatste zitting van de eerste Nationale Vergadering

Match: Partial (No exact match found)

Het werk der kiezers, gemaklyk gemaakt.

Match: Partial (No exact match found)

Het werk der kiezers, gemaklyk gemaakt, in een brief van Ernestus, aan zyn vriend

Match: Partial (No exact match found)

Laatste woord aan alle onze Nederlandsche landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle rechtgeaarte Vaderlanders

Match: Partial (No exact match found)

Redenen voor de verwerping van het ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegging van eenige der voornaemste [...] drangredenen voor het aenneemen van't Ontwerp van constitutie.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van J:L: Huber [...] aan zyne Friesche landgenooten over [...] het [...] ontwerp van constitutie

Match: Partial (No exact match found)

[Lied aan de Bataafse vrijheidshelden]. Wyze: Allons enfans de la patrie

Match: Partial (No exact match found)