Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Ter verjaringe van zyn doorluchtige hoogheid [...] Willem den V.

Match: Partial (No exact match found)

G. Brants gedagtenis en arbeidt, by voorraadt verdedigt tegens Arnold Moonen.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang in den smaak den[!] protesteerende leden, teegens de algemeene rust, vryheid en eendracht, binnen de stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van [...] kapitein J.H. Prins van Lockhorst.

Match: Partial (No exact match found)

De burgery |aan J. Le Francq van Berkhey [...]. In zyn eerste stille week

Match: Partial (No exact match found)

Aan de manhafte schutterij der stad Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan Leydens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Beklagh, over den bedroefden toestant in de Nederlandtse Provintien.

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche feestzangen; door den heere Pieter Vreede, voor eene maaltyd; ter aankweeking van vryheid-liefde

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche feestzangen; door den heere Pieter Vreede, voor eene maaltyd. Ter aankweeking van vryheid-liefde

Match: Partial (No exact match found)

Vaderlandsche feestzangen; door den heere Pieter Vreede, voor eene maaltyd; ter aankweeking van vryheid-liefde

Match: Partial (No exact match found)

Parodie op de Vaderlandsche feestzangen door den heere Pieter Vrede

Match: Partial (No exact match found)

Dankzegging, aan mijne gewapende landgenooten [...] in drie zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Vier geestelyke honden, van een beestelyken jager.

Match: Partial (No exact match found)

Aan Dordrecht wegens de vryheyt

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zutphens burgery

Match: Partial (No exact match found)

Gedagtenis |voor Arnhems burgers

Match: Partial (No exact match found)

Karakter van monsieur Men zegt

Match: Partial (No exact match found)

Op de herstelde vriendschap te Schoonhoven

Match: Partial (No exact match found)

De vryheydt |aan de exercerende burgery, tot Vlissingen

Match: Partial (No exact match found)

Fabel van de snoek en de baars.

Match: Partial (No exact match found)

De oliekoek duivel.

Match: Partial (No exact match found)

Monsieur den Ikker.

Match: Partial (No exact match found)

(Title A2:) De klappermansduivel.

Match: Partial (No exact match found)

De stomme leid de blinde.

Match: Partial (No exact match found)

De nieuwe politieke weegschaal.

Match: Partial (No exact match found)

De blokke zaager.

Match: Partial (No exact match found)

De hoornekruiper.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe Rotterdamsche spiegel voor de malcontenten aldaer.

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlycke worstelinge, en zalige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

Beklagh |over Hollants verkeerde wegen

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef

Match: Partial (No exact match found)

De laster-kladde der landverraderie op de heeren magistraten uytgeworpen, afgekeert, en neergetreden.

Match: Partial (No exact match found)

Heilwensch van Leidens lutersche weezen. Bij den aanvang van [...] MDCCXCV.

Match: Partial (No exact match found)