Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 263 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De kolonien en het moederland : een waarschuwend woord in de tegenwoordige oogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gerigt

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van een ontwerp van wet op het beleid der regering in Nederlandsch Indie, met daarbij behoorende memorie van toelichting

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de toespraak beleefdelijk op 27 december 1848

Match: Partial (No exact match found)

Een woord over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen

Match: Partial (No exact match found)

Schets eener wet op het lager onderwijs

Match: Partial (No exact match found)