Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch, Place: Harlingen]' returned 45 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Historiesch |verhaal van het geene voorgevallen is, tusschen [...] Onno Zwier van Haren [...] en zyn [...] dogters, derzelver mannen en famielie.

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de quotae der Zeven Vereenigde Provincien.

Match: Partial (No exact match found)

Op den gruwzaemen stormwind, in loumaend des jaers 1735.

Match: Partial (No exact match found)

Vredes-drangh, ofte Accuraet ende leersaem discours aengaende de dispuyten ende onlusten in de kercke tot Utrecht.

Match: Partial (No exact match found)

Twee missiven van den heere luytenant admirael van Wassenaer, geschreven uyt het schip d'Eendracht

Match: Partial (No exact match found)