Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849]' returned 279 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het regt van vereeniging en vergadering in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Regtmatigheid van schadevergoeding voor afgeschafte heerlijke regten

Match: Partial (No exact match found)

Rapport over hulp- en hypotheek-banken, uitgebragt op het vierde Landhuishoudkundig congres te Utrecht, den 27 Junij 1849

Match: Partial (No exact match found)

Iets over vermindering van het briefport

Match: Partial (No exact match found)

De hervorming onzer hoogescholen

Match: Partial (No exact match found)

Het historische karakter der tegenwoordige Nederlandsche universiteiten, als waarborg voor haar voortdurend bestaan

Match: Partial (No exact match found)

Iets over het hooger onderwijs

Match: Partial (No exact match found)

Opmerkingen en gedachten over de inrigting van het Hooger Onderwijs

Match: Partial (No exact match found)