Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan de vrije jooden

Match: Partial (No exact match found)

Aan de burger-representanten

Match: Partial (No exact match found)

Echo's antwoort op de vragen van Cornelis de Wit, ruart van Putten

Match: Partial (No exact match found)

Vleeschhouwers klagt, |bij de begrafenis van Gerrit Voest

Match: Partial (No exact match found)

Het geding ofte proces der geesten, van mr. Kornelis en Iohan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Lucifers blytschap, haast in droefheyt verandert

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijcke echo, uytgegalmt over't eyndt van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, ter eere van [...] Hendrik Hoofd Danielsz. burgemeester van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlyke echo, uytgegalmt over't eynde van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijke echo, uytgegalmt over't eynde van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Natuurlijke echo, uytgegalmt over't eyndt van Cornelis en Jan de Wit

Match: Partial (No exact match found)

Willem de Vyfde aan Joannes Le Francq van Berkhey

Match: Partial (No exact match found)

Prima bono patriae cura cuique suae

Match: Partial (No exact match found)

Byschriften, |op de afbeelding van Louis: hertog van Brunswyk-Wolfenbuttel

Match: Partial (No exact match found)

Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan [...] Willem den Vyfden, onderdrukten stadhouder, der Vereenigde Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Troostzang, voor den hoog welgeb: heer Wigbold Theodoor baron van der Does.

Match: Partial (No exact match found)

Friessche mey-krans; gestoffeert met dor hoy [...] beklagende den [...] dood. Van [...] Ernest Casimyr.

Match: Partial (No exact match found)

Ter heuglijke verjaring van zijne doorlugtige hoogheid Willem Fredrik.

Match: Partial (No exact match found)

De waare |vryheid

Match: Partial (No exact match found)

De tempel der vryheid, in drie zangen.

Match: Partial (No exact match found)

Welkomst-groet aan zyne doorluchtigste hoogheid Willem de Vyfde [...]. Ter geleegenheid van hoogstdeszelven plechtige intreede binnen Groningen.

Match: Partial (No exact match found)

Op het niet illumineeren by geleegenheid der intreede van [...] Willem de Vyfde.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdegalm op den heuchelyken twee en twintigsten geboortedag van [...] Frederica Sophia Wilhelmina [...] princesse van Oranje.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Aanspraak en gedicht aan [...] Willem den Vyfden.

Match: Partial (No exact match found)

Ontzaglyke doch nuttige beschouwing van het akelig treur-tooneel [...] vertoond in den brandenden Amsteldamschen schouwburg.

Match: Partial (No exact match found)

Zedenzang, aan de menschenliefde, by het verbranden des Amsteldamschen schouwburgs.

Match: Partial (No exact match found)

Wieg-zang |voor Willem den VI

Match: Partial (No exact match found)

Onledige eenzaamheid verkwikt, op de tyding der bevalling haarer koningklyke hoogheid [...] van een erfprins.

Match: Partial (No exact match found)

Bijvoegsel tot Nederlands eeuwgetij, in klinkdichten.

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang van Den echten vrank en vryen Batavier [...] ter verjaaringe van [...] Willem de Vyfde, prince van Oranje en Nassau [...] treedende in zyn 39ste jaar

Match: Partial (No exact match found)