Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Godsdienstige gronden tegen angstige vrees, in den tegenwoordigen nood des vaderlands

Match: Partial (No exact match found)

De joodsche natie ten tijde der opbouwing van Jeruzalem, een beeld voor ons Nederlanders

Match: Partial (No exact match found)

Oratie tot lof van sijn hoogheyt, Fredric Henric [...] aengaende de veroveringhe vande gheweldige stadt Breda.

Match: Partial (No exact match found)

Meditatie, dienende tot opmerkinge, over den bedroefden oorloog, nevens agt gebeden.

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren

Match: Partial (No exact match found)

Js. |Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren [...]. Tweede stukje

Match: Partial (No exact match found)

Js. Le Francq van Berkhey. Aan zyn hoöners

Match: Partial (No exact match found)

Vyftal leerredenen op bedestonden gehouden.

Match: Partial (No exact match found)

Viertal leerredenen, op bedestonden gehouden.

Match: Partial (No exact match found)

De voordeelen van de vereeniging der kristenheid. Naar aanleiding van ps. CXXXIII. vs. I. b. [...]. Eene leerrede.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van betoog, dat het den gereformeerden mogelijk en raadzaam zij, om hunne leeraars zelf te salarieeren.

Match: Partial (No exact match found)

Over de hervorming van ons kiesstelsel

Match: Partial (No exact match found)

Syne koninglycke majesteyt van Engelandts laetste oratie gedaen op't schavot

Match: Partial (No exact match found)

Sijne coninghl. majest. van Engelandts laetste oratie gedaen op het schavot

Match: Partial (No exact match found)

Konincklick gebedt, by Karel, koninck van Groot Brittannien gedaen, ende met eygen hant gheschreven in sijne gevanckenis

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten en wenken, rakende de geneeskundige wetten en het geneeskundig onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen en aanmerkingen op de stukken, betreffende de herziening der geneeskundige wetten en verordeningen in 1841-1842

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan Prof. J. Geel over eene recensie in den Gids

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan den heer A. Rutgers van der Loeff over Z.W.E. Adres aan de Algemeene Synode

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur

Match: Partial (No exact match found)

Brief aan een lid der Staten van Gelderland, over de magt der Provinciale Staten uit Art. 220 der Grondwet

Match: Partial (No exact match found)

Vorst- en vaderlandlievende bespiegelingen

Match: Partial (No exact match found)

Successie-wet

Match: Partial (No exact match found)

Brillerus sondags-praetje

Match: Partial (No exact match found)