Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De prinsgezinde Nederlander, ter verjaaring van [...] Willem de Vijfde, prince van Oranje en Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Louwe Raspenaer aan Julfus van der Babbel. Berymde missive

Match: Partial (No exact match found)

De patriot, aan Willem de Vijfde

Match: Partial (No exact match found)

Neêrlands rampspoed, klaagzang. Voorgelezen in de Maatschappy der verdiensten [...] Felix meritis.

Match: Partial (No exact match found)

Aan de vaderlandsche burgers.

Match: Partial (No exact match found)

Aan het vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

De fabel uyt Æsopus, van de vorschen met haren koning

Match: Partial (No exact match found)

De fabel uyt Æsopus, van de vorschen met haren koning

Match: Partial (No exact match found)

Oorspronk van 'slands ongevallen.

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Den tambour, |in den vrywilligen optocht der Batavieren

Match: Partial (No exact match found)

Geboorte-groet aen hare hoogheyt de [...] princesse Amelie.

Match: Partial (No exact match found)

De Bekkeriaansche dooling op eene geheel nieuwe wyze, dat is, proefondervindelyk, wederlegd.

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwe roê voor Leidze billen, om hun stoutheid wat te stillen

Match: Partial (No exact match found)

Feest-zang ter gedachtenisse van Leydens beleg en ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Lofgalmen, op het twee hondert jaarig jubel-feest van Hollands wydvermaarde hoogeschool.

Match: Partial (No exact match found)

Leyden in vreugd, op het tweede eeuwfeest van 'slands hooge schoole.

Match: Partial (No exact match found)

Op de zoogenoemde Dankbetuiging aan den dichter Jan de Kruyff

Match: Partial (No exact match found)

Eeuwzang ter tweehonderdjaerige gedachtenisse van Leidens beleg en ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Feestzang op het tweede eeuwgetijde van Leydens beleg en verlossinge.

Match: Partial (No exact match found)

Ter gedachtenisse van het tweede eeuwgetijde van Leydens wonderbaere verlossinge.

Match: Partial (No exact match found)

Vreugdezang, op het tweede eeuwfeest van het ontzet der stad Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Het verheerlijkt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet.

Match: Partial (No exact match found)

Bij de plegtige overgave van het vaandel, aan de Diemermeersche schutterij.

Match: Partial (No exact match found)

D'ezel op den zangberg

Match: Partial (No exact match found)

Vredelievende mey-groete en burgerzang der [...] schutterye, van [...] 'sGravenhaege.

Match: Partial (No exact match found)