Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Heilwensch van Leidens lutersche weezen. Bij den aanvang van [...] MDCCXCV.

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering gehouden door den burger Jan ten Brink, in tegenwoordigheid van den provisionelen raad en de gemeente van Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Hervormde Gemeente in Nederland

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede ter inwijding der hernieuwde Evangelisch-Luthersche Kerk te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Lierzang, ter eere van [...] Hendrik Hoofd Danielsz. burgemeester van Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van Elias aan neef Joel [...] gevonden voor't huys van do. de H... te L....

Match: Partial (No exact match found)

Prima bono patriae cura cuique suae

Match: Partial (No exact match found)

Copye van twee brieven, dewelcke [...] graeff Hendrick van den Berghe [...] gheschreven heeft.

Match: Partial (No exact match found)

Vrije gedagten of aanmerkingen over het ingeleverd ontwerp der constitutie, ter Nationaale Vergadering.

Match: Partial (No exact match found)

Landgenooten!

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten over de publieke schuld

Match: Partial (No exact match found)

Beschouwingen over de Nederlandsche marine, 1844

Match: Partial (No exact match found)

Over den eigendom van de Haarlemmermeer

Match: Partial (No exact match found)

Rondgaande brief van Z.H. paus Gregorius XVI. Verklaring van het Bergisch Bijbelgenootschap te Elberfeld

Match: Partial (No exact match found)

Bericht aen het algemeen.

Match: Partial (No exact match found)

Vertoog over de onwettigheid der drostendiensten in Overyssel.

Match: Partial (No exact match found)

Leidens ontzet, geviert op den jaarlyksen dank-dag in 't jaar MDCCXLVI ...

Match: Partial (No exact match found)

Vrage raeckende 't stuck van leeninghe op interest ende panden.

Match: Partial (No exact match found)

De verstrickte astronomus Jacobvs Dv Boys [...] dienende tot antwoort op den Gebolden astronomus.

Match: Partial (No exact match found)

Den gebolden astronomus I.G.H. swijmelende in sijn mis-konstigh bewys van wegen des aerdrijcx draey in de slacht-maendt.

Match: Partial (No exact match found)

Den ingetoomden cartesiaen, ofte Korte antwoordt op een cartesiaensch libel, genaemt Wiskonstich bewijs van d'onnoselheyt.

Match: Partial (No exact match found)

Nader openinge van eenige stucken in de Cartesiaensche philosophie raeckende de H. theologie.

Match: Partial (No exact match found)

De overtuigde quaetwilligheidt van Suetonius Tranqvillvs.

Match: Partial (No exact match found)