Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1822]' returned 108 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De nagedachtenis van Ewaldus Kist, plegtig gevierd in de gemeente van Zoelen, den 24sten maart 1822, met eene leerrede over Openb. XIV: 13

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den wel eerw. zeer geleerden heer Wilhelm Leendert Krieger, geliefd leeraar der Hervormde Gemeente in 's-Gravenhage

Match: Partial (No exact match found)

Gedachten na het lezen van zeker grafschrift op den wel eerwaardigen heer Nicolaas Schotsman, in leven predikant te Leyden

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van den wel eerwaarden zeer geleerden heer Ewaldus Kist, (predikant te Dordrecht)

Match: Partial (No exact match found)

Ter uitvaart van den wel eerwaardigen Heere, Nicolaas Schotsman, in leven predikant te Leyden

Match: Partial (No exact match found)