Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1826]' returned 109 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het oude licht en het nieuwe licht in den godsdienst, met elkander vergeleken in eene briefwisseling tusschen vrienden uit den beschaafden stand

Match: Partial (No exact match found)

Elia bij de weduwvrouwe van Zarphath

Match: Partial (No exact match found)

A review of the English performances, which have taken place in Amsterdam, from the first to the twelveth inclusive

Match: Partial (No exact match found)

Lijkplegtigheid van den beroemden Franschen tooneelspeler Talma, te Parijs, 21 October 1826

Match: Partial (No exact match found)

Het gedrag van Jezus, ons een voorbeeld, om onderworpen en gelaten den weg des lijdens te bewandelen

Match: Partial (No exact match found)

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de bruiloft van Kloris en Roosje

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering uitgesproken bij de inwijding van het Akademisch Paleis

Match: Partial (No exact match found)

Handhaving der Nederduitsche taal, of Iets over het Mechelsch jubelfeest (een wenk voor de Jesuiten)

Match: Partial (No exact match found)

Het vijfentwintigjarig bestaan van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, plegtig gevierd op den 1 maart 1826

Match: Partial (No exact match found)

Saemenspraak tusschen Seppe en Pier, twee boere jongens

Match: Partial (No exact match found)