Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1827, Language: Dutch]' returned 83 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De invoer van thee, ter overweging voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de verjaring van den slag bij Waterloo, in 1827

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den dans, of Het geoorloofde en ongeoorloofde daer van

Match: Partial (No exact match found)

De plantagiejagt, of De zuchtende deelhebbers

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen, uitgesproken op het verjaringsfeest van H.M. de Koningin, plegtig te Groningen gevierd den 19 november 1827

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Wattier Ziesenis

Match: Partial (No exact match found)

Ter nagedachtenis van mevrouw Wattier-Ziesenis, plegtig begraven in s̕ Gravenhage, op den 28sten april 1827

Match: Partial (No exact match found)

Herinnering aan Willem George Frederik, prins van Oranje-Nassau

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van Gabriël Pigeaud, den 31 october 1827

Match: Partial (No exact match found)

Een woord aangaande de hypotheek des minderjarigen op de goederen van zijnen voogd

Match: Partial (No exact match found)

De effecten-hoek

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen het ontwerp van wet, over de zamenstelling der regterlijke magt en het beleid der justitie

Match: Partial (No exact match found)

Berigten wegens de epidemische ziekten, welke in den zomer en herfst des jaars 1826, in Holland en Oost-Vriesland geheerscht hebben

Match: Partial (No exact match found)