Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1827]' returned 103 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Brieven van Atticus, of Bemerkingen over den katholijken godsdienst en het protestantismus

Match: Partial (No exact match found)

De catholijke kerk, eene tegenstelling van het rationalismus en valsche mysticismus

Match: Partial (No exact match found)

Nog twee brieven, het onderwijs en bijzonder ook de leerwijze van den heer Jacotot betreffende

Match: Partial (No exact match found)

Directeuren der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen aan de begunstigers derzelve Maatschappij en hunne verdere stad- en landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

De invoer van thee, ter overweging voorgesteld

Match: Partial (No exact match found)

Aan mijne landgenooten, bij de verjaring van den slag bij Waterloo, in 1827

Match: Partial (No exact match found)

Iets over den dans, of Het geoorloofde en ongeoorloofde daer van

Match: Partial (No exact match found)

De plantagiejagt, of De zuchtende deelhebbers

Match: Partial (No exact match found)

Dichtregelen, uitgesproken op het verjaringsfeest van H.M. de Koningin, plegtig te Groningen gevierd den 19 november 1827

Match: Partial (No exact match found)