Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1838]' returned 75 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

La peuple à son roi. Hommage `a S.M. le roi des Pays-Bas etc. etc. etc.

Match: Partial (No exact match found)

's Konings zes en zestigste verjaardag, godsdienstig gevierd te Zwolle, op den 24sten Augustus 1838

Match: Partial (No exact match found)

Dank- en bidstond, naar aanleiding van psalm LXVI: 20a; uitgesproken op 's koningsverjaardag, 24 aug. 1838,

Match: Partial (No exact match found)

Iets over eene beoordeeling

Match: Partial (No exact match found)

Adres aan de Edelmogende Heeren Staten-Generaal, Tweede Kamer

Match: Partial (No exact match found)

Vrijmoedige gedachten over de openbare godsdienstoefeningen

Match: Partial (No exact match found)

Waarom heb ik den priesterlijken stand verlaten en mij in het huwelijk begeven?

Match: Partial (No exact match found)

Oproer en priesterdwang

Match: Partial (No exact match found)

Over het aartsbisdom Utrecht

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede over I. Samuel 30, vers 6b

Match: Partial (No exact match found)

De dure verpligting van leeraar en gemeente, naar aanleiding van Joann. V:30-35

Match: Partial (No exact match found)

Sermon sur le voeu d'un pasteur adressé à son troupeau, en finissant son ministère

Match: Partial (No exact match found)

Feestrede, ter gedachtenisviering van zijne vijftigjarige evangeliedienst, gehouden op den zevenden October 1838

Match: Partial (No exact match found)