Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1849, Place: Hague]' returned 53 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Een blik in het leven van Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Z.M. Koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Ter herinnering bij den dood van den overgetelijken koning Willem II

Match: Partial (No exact match found)

Het Zondagsblad en de schilderijen van Koning Willem Twee

Match: Partial (No exact match found)

Bij 's Konings begrafenis, den 4den April 1849

Match: Partial (No exact match found)

Ontboezeming bij gelegenheid van de plegtige ter aarde bestelling van... Willem II...

Match: Partial (No exact match found)

Inhuldigings-zang voor koning Willem III

Match: Partial (No exact match found)

Aan Zijne Majesteit Koning Willem de Derde, na zijne plegtige inhuldiging te Amsterdam, 12 Mei 1849

Match: Partial (No exact match found)

De roeping des kunstenaars in onzen tijd

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle protestantsche Christenen in Nederland

Match: Partial (No exact match found)