Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1852]' returned 153 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Het wets-ontwerp op het armbestuur, in doel en middelen beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

De koornmolenaars-quaestie te Amsterdam, uit het oogpunt van publiek belang en publiek regt beschouwd

Match: Partial (No exact match found)

Onze broodzetting nuttig, voordeelig, geoorloofd

Match: Partial (No exact match found)

De broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofd

Match: Partial (No exact match found)

Over het brood en verordeningen dienaangaande, met het een en ander wegens verbeteringen in het bedrijf der bakkers

Match: Partial (No exact match found)

Rapport der commissie, benoemd tot het opmaken van een verslag aangaande de tentoonstelling der voorwerpen van nijverheid te Arnhem

Match: Partial (No exact match found)

De Vereeniging voor Volksvlijt te Amsterdam, onder bescherming van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Bedenkingen tegen het ontwerp van wet op de jagt en visscherij

Match: Partial (No exact match found)