Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1672]' returned 899 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Missive geschreven uyt Goverwellensluys den 13. iuly 1672

Match: Partial (No exact match found)

Extract notarieel.

Match: Partial (No exact match found)

Missive, van de heer grave van Hornes, geschreven by Goe Jan Verwelle-Sluys, de sevenden julij 1672

Match: Partial (No exact match found)

Waerschouwinge.

Match: Partial (No exact match found)

Apologie ofte verantwoordingh van de heer commandeur Bassenn, geschreven aen haer edele mogende, rakende het overgaen der stadt Rhynbergh

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de sake sich tot Rhijnberck heeft toe-gedraghen.

Match: Partial (No exact match found)

Wederlegginge ende beantwoordinge van de Apologie van den commandeur Bassum: rakende het overgaan van Rynbergh.

Match: Partial (No exact match found)

Aenspraeck aen de belegerde burgers van Wesel

Match: Partial (No exact match found)

Verhael van 'tgene gepasseert is in of ontrent het belegh van Knodsenburgh.

Match: Partial (No exact match found)

Deductie ofte waerachtigh verhael, hoe de saecke sich tot Rhijnberk heeft toegedragen.

Match: Partial (No exact match found)

Interesse der Cron Engeland, in dem gegenwärtigen Kriege gegen Holland

Match: Partial (No exact match found)

Engelands interest, ofte tegenwoordich waerachtigh belangh.

Match: Partial (No exact match found)

[Brief van Cornelis de Witt van 15 mei 1672, vanaf de vloot in het Kanaal

Match: Partial (No exact match found)