Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1690]' returned 282 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Copy |van een brief geschreven uyt Haerlem aen een vrient van Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de nieuwe tydinge uyt Parnas

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste deel van 't leven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge. Inhoudende ...

Match: Partial (No exact match found)

Vervolg van de nieuwe tydinge uyt Parnas

Match: Partial (No exact match found)

Het twede deel van 't leven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge

Match: Partial (No exact match found)

Het twede deel van 't leeven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge

Match: Partial (No exact match found)

Het eerste deel van 't leven en bedryf van Archicornutus ab Alto, alias Romein de Hooge, den inhoud daar van is, ...

Match: Partial (No exact match found)

Formulier van pasquillen in blanco

Match: Partial (No exact match found)

Bekentmaeckinge.

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt het darde deel van de weder-sproke pyn-banck.

Match: Partial (No exact match found)

Haec ducti vera religione patrant scilicet

Match: Partial (No exact match found)

Klagte van Jan Stoffelsz, aen Neeltje Jans

Match: Partial (No exact match found)

Request aen sijn hoogheyt, den heere prince van Orange, &c

Match: Partial (No exact match found)

Extract uyt het darde deel van de wedersproke pyn-banck.

Match: Partial (No exact match found)

Tweede deel van het Waerachtigh verhael van het gepasseerde te Rotterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Brief van de heeren van d'Omlanden, aen sijne vorstelijcke doorluchtigheyt

Match: Partial (No exact match found)

Viro Amplissimo Joahanni Huddaeo Consuli Amstelodamensi. Defaecato per Urbem Amstela

Match: Partial (No exact match found)

Copia.

Match: Partial (No exact match found)

Legende van broer Casper, naergelaten aan broer Antoni

Match: Partial (No exact match found)

Aulicus, hovelingh, anders hof-lieveling

Match: Partial (No exact match found)

Aulicus, hovelingh, anders hof-lieveling

Match: Partial (No exact match found)

Legende van broer Casper, naergelaten aan broer Antoni

Match: Partial (No exact match found)

Hollandt |in last, omtrent de onlusten van staat

Match: Partial (No exact match found)