Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - Period documents - Poetry]' returned 1,080 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Van |den spinnekop ende t'bieken ofte Droom-ghedicht

Match: Partial (No exact match found)

Van |den spinnekop ende t'bieken ofte Droom-ghedicht

Match: Partial (No exact match found)

t'Vertoig |der Zeeuscher nymphen, aende onverwinnelicke Nassausche helden

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaringe van zyn doorluchtige hoogheid [...] Willem den V.

Match: Partial (No exact match found)

G. Brants gedagtenis en arbeidt, by voorraadt verdedigt tegens Arnold Moonen.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Spiegel der tweedragt in het vaderlandt.

Match: Partial (No exact match found)

Genees-middel tegens voorbarige bannen

Match: Partial (No exact match found)

Aan den zeer doorluchtigen prinse van Oranje en Nassau, Willem de Ve. [...] ingehuldigd.

Match: Partial (No exact match found)

Aan den lasteraar van mr. Johan Luzac, thans rector magnificus van Hollands hooge schoole te Leyden.

Match: Partial (No exact match found)

Aan een' moordenaar

Match: Partial (No exact match found)

Clacht-liedt, |over de doot vanden E. heere Ian van Oldenbarnevelt.

Match: Partial (No exact match found)

Stat en Lande in vreugt over de blyde komste van [...] Joh. Wilh. Frizo [...] en [...] Maria Louiza.

Match: Partial (No exact match found)

De achtste maart 1794. Ter [...] verjaeringe, van [...] Willem den Vyfde

Match: Partial (No exact match found)

Ter heugelyke tweede geboorte verjaringe, van Willem Frederik Lodewyk.

Match: Partial (No exact match found)

Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. oud 78 jaaren

Match: Partial (No exact match found)

Rust in onrust, of antwoord op den brief van zeker heer, wegens den staat van ons lieve vaderland.

Match: Partial (No exact match found)

Aan alle welmenende liefhebbers en minnaars van haar vaderland en vryheid

Match: Partial (No exact match found)

Juichende bazuin: op de aangenaame overkomst [...] van zyn koninglijke majesteit van Engeland.

Match: Partial (No exact match found)

Op |'t Geuse liedeboek van senjoor Francisco Halma

Match: Partial (No exact match found)

Aan Rotterdams hervormde gemeente, ter gelegenheid der manmoedige aangording van [...] J. Scharp; tot den stryd tegen de nieuwe Duitsche hervorming.

Match: Partial (No exact match found)