Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Place: Leiden]' returned 1,095 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst

Match: Partial (No exact match found)

Proeve over de goddelijke leiding van de gebeurtenissen der wereldgeschiedenis

Match: Partial (No exact match found)

Wech |van hier treves lanckpack, 'tveltgeschrey is rendevous knapsack

Match: Partial (No exact match found)

Recht ofte executie gedaen in s'Graeven-haegh aen eenige landt-verraders

Match: Partial (No exact match found)

Rechts-geding op twelcke tegens de jesuiten het vonnis is gegeven van den sesthienden october, 1597.

Match: Partial (No exact match found)

De godsdienst vrij van heerschappye naer het recht der Volken

Match: Partial (No exact match found)

De uyt-spraecke van Anna vyt den Hove (die te Brussel om de suyuere leere moordadelick is ghedoluen gheweest).

Match: Partial (No exact match found)

Ontschuldinghe gestelt antwoordischer wijse [..] op een schimpschrift [...] Preseruatijf oft tegenuergift.

Match: Partial (No exact match found)

Nieus uyt Engelandt oft Een vermaekelick proces tusschen Fluweele-broeck ende Laken-broeck.

Match: Partial (No exact match found)

Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Aanhangsel op het Ontwerp hoedanig der Bataven [...] gemeenebest-bestuur [...] dient ingerigt te zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Raad aan de Bataafsche republikeinen.

Match: Partial (No exact match found)

Van de genade Gods, ende van de volherdinghe der vvare gelovigen.

Match: Partial (No exact match found)