Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1630]' returned 158 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Waerachtighe verthooninghe van t'ghene tot Amsterdam inden iaren 1627. 1628. ende 1629. is ghepasseert.

Match: Partial (No exact match found)

Waerachtighe verthooninghe van t'ghene tot Amsterdam inden iaren 1627. 1628. ende 1629. is ghepasseert.

Match: Partial (No exact match found)

De rechte sadel op het Nederlantsche vrije paert ofte Discours ende vermoeden des marqvis Spinola.

Match: Partial (No exact match found)

De rechte sadel op het Nederlantsche vrye paert. ofte Discours ende vermoeden des marqvis Spinola.

Match: Partial (No exact match found)

Treves-krack. Door een gespreck van twee slechte gesellen, alle patriotten tot opmerckinghe voor-ghestelt.

Match: Partial (No exact match found)

Voorstant |vande vryheyt der conscientie, teghen den conscientie-dwangh van Henricus Arnoldi vander Linden, predicant tot Delff.

Match: Partial (No exact match found)

Den Loevensteynschen stock-bewaerder

Match: Partial (No exact match found)

Tsamen-spraeck |tusschen man ende vrou, over den tegenvvordigen bedroefden staet der kercken

Match: Partial (No exact match found)

Logenkorting |off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael

Match: Partial (No exact match found)