Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1827, Language: Dutch]' returned 83 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Over de herfstkoortsen te Amsterdam, bijzonder over die van het jaar 1826

Match: Partial (No exact match found)

Kort verslag der ziekten, welke in de maanden Julij, Augustus, September en October, in de provincie Vriesland gewoed hebben

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt verslag van waargenomene en behandelde tusschenpoozende koortsen bij het regement Zwitsers: Van Göldlin, no. 32

Match: Partial (No exact match found)

De koepokinenting, of Eenige vraagstukken nopens de vaccine, onpartijdig onderzocht tot heil des menschdoms, aan alle regeeringen en artzen op het harte gedrukt

Match: Partial (No exact match found)

Beknopt verslag van de ziekten, welke te Hoorn zoowel als te Sneek waargenomen zijn

Match: Partial (No exact match found)

Blik op Europa's staatkunde

Match: Partial (No exact match found)

Welke is de merkwaardigste gebeurtenis der regering van koning Willem den Eersten ?

Match: Partial (No exact match found)