Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1828]' returned 85 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De dankbare Vriezen aan hunne weldadige landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

De dankbare Vriezen aan hunne weldadige landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Opwekking aan mijne landgenooten tot liefdadigheid

Match: Partial (No exact match found)

Iets over de tooneel-beoordelingen, voorkomende in het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, geteekend Proficiat

Match: Partial (No exact match found)

Redevoering over 2 Chron. XXIII: 11b

Match: Partial (No exact match found)

Leerrede, ter godsdienstige viering van den verjaardag van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden

Match: Partial (No exact match found)

Gezang ter gelegenheid van 's Konings verjaardag, den 24 Augustus 1828

Match: Partial (No exact match found)

Bij het graf van J. T. A. van Rietschoten Hagens, s.s. theol. cand., den 21 februarij 1828

Match: Partial (No exact match found)

Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker, hoogleeraar in de geneeskunde te Groningen

Match: Partial (No exact match found)