Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Subject: Theology (Christian doctrine) - History (Netherlands) - Period documents, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Language: Dutch]' returned 111 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Den polityck gereformeerde religievs ofte harminiaenschen contra-remonstrant.

Match: Partial (No exact match found)

Een een[!] nieuwe heylighe ligue off Politycke keck-sorghe der huydendaechsche contra-remonstranren[!].

Match: Partial (No exact match found)

Den krayenden witten donderdaechs haen, hebbende ghevonden in des werrelts mishoop den alderkostelijcksten steen.

Match: Partial (No exact match found)

Korte aenmerckingen, tot bewijs, dat de vijf artijckelen der remonstranten, in haerzelven niet tolerabel en zijn.

Match: Partial (No exact match found)

Logenkorting |off ernstich-schrijvens zuyveringh vande ghepretendeerde harminiaensche logentael

Match: Partial (No exact match found)

Tooneel van de moedigheydt van vier predicanten binnen s'Hertoghen-bosch.

Match: Partial (No exact match found)