Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1823]' returned 105 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De derde October

Match: Partial (No exact match found)

Gezangen, ter gelegenheid van het feest voor onderwijs en opvoeding, gevierd binnen Leeuwarden, op donderdag den 16den van wijnmaand 1823

Match: Partial (No exact match found)

Welkomsgroet aan Zijne Majesteit den Koning, bij hoogstdeszelfs komst te Groningen, in bloeimaand 1823

Match: Partial (No exact match found)

Rapport, fait à la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, dans la séance solennelle et publique du 29 juin 1823

Match: Partial (No exact match found)

Discours prononcé à la distribution solennelle des prix de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand, le 29 Juin 1823

Match: Partial (No exact match found)

Aan de Roomsch-Katholijken dezer dagen

Match: Partial (No exact match found)

Den vicaris-generael Verheylewegen, in zijn waer daglicht gesteld

Match: Partial (No exact match found)

Verhandeling over de kleederdragt der geestelijken op de Hollandsche zending

Match: Partial (No exact match found)

De Amsterdamsche kermis, of Kluchtige brieven over dezelve

Match: Partial (No exact match found)

Inwijding van het monument voor wijlen den schoolopziener Hendrik Wester

Match: Partial (No exact match found)