Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Subject: History (Netherlands) - History (France) - Period documents]' returned 116 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

Aan myne waarde landgenooten

Match: Partial (No exact match found)

Harangue, ofte vvtsprake door den heer de la Roche Servient [...]. Gedaen in den Hage, in de vergaderinge van de heeren Staten Generael [...]. Den 14 ianuarij, 1647

Match: Partial (No exact match found)

Autentique copie vande propositie, gedaen door sijn extie. den heere grave Servient [...] inde vergaderingh vande [...] Staten Generael, op den 14 januarij 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Onder-soeck, nopende den heere Servient ambassadevr van Vranckryck

Match: Partial (No exact match found)

Ondersoeck, nopende den heere Servient ambassadeur van Vranckrijck

Match: Partial (No exact match found)

Gescrifte over-gegeven by mijnen heere den ambassadeur van Vranckrijck, aen [...] de Staten Generael [...] wegens de garantie. Den 11 april, 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Geschrift aende heeren Staten Generael [...] in-ghegeven door den heer ambassadeur van Vranckrijck, den 4 marty 1647.

Match: Partial (No exact match found)

Missive van den heere resident Hulft

Match: Partial (No exact match found)

Explication du songe que le roy de France a eu en son carosse allant à Marly.

Match: Partial (No exact match found)

Staets-discoursen, |over den toestant der saken des tegenwoordigen tijts.

Match: Partial (No exact match found)