Dutch Pamphlets Online

Your search for '*:*, filtered on [Language: Dutch, Collection Id: dutch-pamphlets-online, Date: 1630]' returned 148 results.

Sort results by: Relevance | Title

Modify Search

De schets van dvc d'Alva, die de Hollanders balhoorigh maackt

Match: Partial (No exact match found)

Inwying van den Christen tempel t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Inwying van den christen tempel t'Amsterdam.

Match: Partial (No exact match found)

Op den bou van den Christen tempel t'Amsterdam. Op den bou van den genaemde Christen, dat is: Nieuwe Jesuyten tempel t'Amsterdam

Match: Partial (No exact match found)

Tooneel van de moedigheydt van vier predicanten binnen s'Hertoghen-bosch.

Match: Partial (No exact match found)

Proeve van de lasteringen, ende vreemde leer-stucken der remonstranten, ghetrocken ende by een ghestelt uyt haere apologie.

Match: Partial (No exact match found)

Noodige bedenckinghen over den tweeden artijckel der remonstranten, handelende van de alghemeynheyt der verdiensten des doots Christi.

Match: Partial (No exact match found)

Teghen de pavsen van de Geunieerde Provintien

Match: Partial (No exact match found)

Den ouden Leytschen patroon ofte Derden octobers bancket.

Match: Partial (No exact match found)

Haec libertatis ergo, papieren geld geoffert op het autaer van de Hollandsche vryheyd

Match: Partial (No exact match found)